Es comunica que han estat admeses totes les sol·licituds presentades a l’Escola d’Estiu dins de l’termini concedit (de el 7 a el 17 de juny 2021).

Les sol·licituds presentades fora de termini, quedaran en llista d’espera.

La Regidoria d’Educació els enviarà un correu electrònic durant els dies 21 i 22 de juny, amb el document de pagament i la documentació a aportar (en el cas de no rebre el correu, s’hauran de posar en contacte amb la Regidoria d’Educació a través de el telèfon 965636194 o enviant un correu a l’escuela.verano@elcampello.org)

Un cop rebut el document de pagament, hauran d’abonar abans de l’29 de juny, havent d’enviar a l’correu escuela.verano@elcampello.org el justificant de pagament de la 1a Quinzena.

En el cas de no remetre el justificant de pagament, perdran el dret a la plaça sol·licitada.