Ha sortit publicada la convocatòria per sol·licitar beques de caràcter general per al curs acadèmic 2021-2022.

1. Ajudes per a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.

Termini: 3 de aqosto a el 30 de setembre de 2021.

Tota la informació: Click aquí

2. Sol·licitud de Beques per al curs 2021-2022, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (nivell universitari).

Termini: 3 d’agost a el 14 d’octubre de 2021.

Tota la informació: Click aquí

3. Sol·licitud de Beques per al curs 2021-2022, per a estudiants que cursin estudis postobligatoris (nivells no universitaris): Batxillerat, Formació Professional; FP Bàsica, E.O.I, Ensenyaments artístics i Esportives.

Termini: 3 agost a el 30 de setembre de 2021.

Tota la informació: Click aquí